Ashtanga Vinyasa jóga

Pravidla mysore lekcí


NEMĚJTE OBAVY ANI STRACH 
z nedokonalé znalosti série nebo přechodů a neumíte tu a tu pozici. Vždy je tu pro Vás učitel, který Vám ochotně poradí a pomůže. První lekci můžete víceméně pozorovat okolí, dívat se na ostatní studenty a pozorovat práci učitele. Pak se můžete začít učit dech Ujjayi, Bandhy (energetické zámky) a Drishty (směr pohledu). Je to samostatné studium, které je svou samostatností nejkrásnější. Naučíte se naslouchat sami sobě. 

NÁSLEDUJTE SVOJE POCITY, NEPŘECEŇUJTE SE, NEZÁVOĎTE A NEPŘEPÍNEJTE SVÉ TĚLO 
Zbytečně rychlá cesta může být pak bolestivá. Raději pomaleji, s respektem ke svému tělu a výsledek se dostaví v mnohem větší kvalitě. Hlavním cílem lekce je soustředění na dech, bandhy a pohledy.

VYČKEJTE SI NA DOPOMOC UČITELE
Pokud chcete v některé ásaně dopomoci, posaďte se nebo klidně stůjte v nedokončené pozici a vyčkejte na příchod učitele. Vůbec není na škodu udělat pár dechů navíc, učí nás to respektu k výuce, k učiteli i k ostatním studentům. Mezi pozicemi, kde se střídá pravá a levá noha neděláme Vinyasu. 

PLNĚ SE SOUSTŘEĎTE NA SVOU VLASTNÍ PRAXI 
na dech, bandhy, dristhy a nemluvte s ostatními studenty o tom, co právě děláte nebo co následuje za ásanu. Vyčkejte příchodu učitele. Nemluvte ani s učitelem, když Vám pomáhá, ani děkuji není potřeba. Je samozřejmé a učitel to velmi rád pro Vás udělá. Pokud dojde na mluvení, většinou je to vysvětlení týkající se praxe novým studentům.

PO DOKONČENÍ SVÉ LEKCE, ODCHÁZEJTE POTICHU
Jakmile dokončíte svou praxi po Shavasaně, odcházejte ze sálu ohleduplně v tichosti.

POKUD POTŘEBUJETE ODEJÍT Z LEKCE MYSORE DŘÍV ŘEKNĚTE TO SVÉMU UČITELI PŘED LEKCÍ.

Teorie a praxe ashtangy

Systém ashtangy se skládá ze tří sérií. 

První série (jóga chikitsa) detoxikuje a vyrovnává tělo. 
Druhá série (Nadi Shodana) čistí nervový systém prostřednictvím otevření a uvolnění energetických drah. 
Třetí série A, B, C, a D (Shtira Baga) vyžaduje sílu i půvab v praxi, představuje vyšší úroveň fyzické pružnosti a pevnosti. 

Patthabi Jois vždy říkával: „Ashtanga je o dýchání, zbytek už je jen ohýbání.“
Dýchejte a užívejte si jógu. Během cvičení se uvolněte a budete odcházet s lehkostí, opojeni dobrou náladou a vybaveni energií. Dech je klíčem do říše klidu a energie, s nímž můžeme regulovat a řídit svůj nervový systém. Představuje spojení mezi naším tělem a myslí, mezi meditací a cvičením. 

BANDHY A JEJICH DŮLEŽITOST V PRAXI

Dva póly baterie, mezi nimiž proudí energie – tímto způsobem proudí dech tělem. 

Bandha umožňuje proudění energie. To je technicky něco velmi jemného. Proto fyzický zásah a svalová kontrakce jsou jen malou částí bandhy. Mula Bandha a Uddiyana Bandha jsou dva nejdůležitější ventily v Ashtanga Yoga. 

Mula Bandha je představena kontrakcí svalů pánevního dna. Představte si, že naléhavě potřebujete toaletu, ale není tam žádná, pravděpodobně už používáte Mula Bandhu. K posílení svalů slabého pánevního dna se doporučuje představa zastavení toku moči. Střídavě stahujete svaly dopředu a potom ze stran. Soustředíte se na dosažení mírné kontrakce ve středu pánevního dna. Mula Bandhu aktivujete přirozeně na konci výdechu než se začne střed těla opět zaplňovat vzduchem a bránice a pánevní dno začnou jemně klesat. 
Mula Bandha vtahuje energii do spodního konce páteře do Muladhara čakry, která znamená prvek Země. Mula Bandha vás spojuje s touto uzemněnou energií, která vám dává pevnost a stabilitu.

Uddiyana Bandha je břišním zámkem a lze jej dosáhnout jemným vtažením břicha vzad a vzhůru. Na konci výdechu, kdy začíná potřeba se nadechnout, představte si zlatou nit, která je připevněna dvěma prsty šířky pod pupkem, která se táhne dovnitř a nahoru. Z anatomického hlediska budou příčné břišní svaly lehce aktivovány. 
Uddiyana Bandha doslova znamená „letět nahoru“. Uddiyana Bandha čerpá Pranu (energii) ze svého základu, Muladhara čakru, přes páteř. Uddiyana Bandha vás spojí s elementárním vzduchem, energií Anahata čakry uprostřed hrudního koše. Uddiyana Bandha dává lehkost a pomáhá vám překonat gravitační sílu. 

Oba zámky zůstávají po celou dobu nepřetržitě aktivovány. Začít s tím je velmi obtížné a budete si stále všímat, že jste na bandhy zapomněli. Považujte však za úspěch, že jste jejich nezapojení zaznamenali. S praxí si znovu a znovu připomínáte zámky, dokud se nestanou stálými společníky vaší praxe. Z anatomického hlediska tyto dvě bandhy podporují dýchání. 

Dech Ujjayi (čti Udžají)

Silný slyšitelný dech, který využíváme při dynamické praxi. Na fyzické úrovni tento dech pročišťuje dýchací cesty, používá větší množství kapacity plic a posouvá bránici do jejího maximálního výkonu. Dech je pomalejší a proto tělo lépe přijímá i distribuuje kyslík. Rozpínání a stahování plic i bránice vede k lepšímu okysličování a prokrvování orgánů i svalů. Při nádechu vnímáme teplo, které aktivuje a poskytuje dostatečnou sílu k akci. Výdech pracuje na mentální úrovni. Pomáhá nám se zklidnit, uvolnit tělo a zpomalit funkci mozku, mentálních procesů a příjem vnějších vzruchů. Dech působí proti nespavosti, snižuje krevní tlak a je výborným pomocníkem pro meditaci.

 

VYZKOUŠEJTE své bandhy

Uvolněte se do podložky v leže na zádech. Zavřete oči a klidně se párkrát nadechněte a vydechněte skrze nosní dírky. Položte si dlaň na břicho a vnímejte jeho stoupání v průběhu nádechu a klesání s výdechem. Uvědomte si, že stoupání způsobuje bránice, která s nádechem klesá k pánvi a tímto směrem tlačí také orgány, které se pod ní nacházejí. Při dalším výdechu aktivujte Mula bandhu a s nádechem Uddhyana Bandhu. Bránice tlačí na břišní orgány, které jsou stačovány mezi Uddiyana Bandhou zeshora a Mula Bandhou zespodu. V důsledku této podpory břišních orgánů v průběhu nádechu zvedne bránice hrudní koš.

Díky kombinovanému účinku bandh s dechem se vytváří pevnost trupu, délka páteře a prostor pro pohyb. Stabilita trupu je nezbytná pro silný a vědomý pohyb těla. Pouze stabilní trup lze zdravě zvednout do pozic od jednodušších po ty nejnáročnější. Délka vytvořená v páteři minimalizuje tlak na meziobratlové ploténky během hlubokých záklonů a zabraňuje možnému ublížení obratlů páteře v rotačních pozicích. 

Bandha je přirozený reflex pro silný pohyb těla. Když zvedáte těžký předmět, můžete sledovat, jak jsou aktivovány bandhy samy o sobě. Gymnasté, akrobati, skokani, baletní tanečníci a další sportovci znají tento zdroj energie pod různými jmény a používají ho jako nezbytnou pomoc ve svém sportu. 

ZKUSTE SI dech ujjayi

Vyberte si pozici, která pro Vás bude příjemná. Jednoduchou nápovědou je, že čím déle praktikujete, tím výš můžete být od země. Pokud dech zkoušíte poprvé, nebojte se začít vleže, pro pokročilejší vsedě a pokročilí jogíni zkouší dechem ujjayi dýchat ve stoji a dále v průběhu celé dynamické praxe. V jakékoli pozici chceme zachovat co nejvíce uvolnění v těle a co nejdelší páteř. 

Jednu dlaň přiložte před ústa a nos. Volně se nadechněte a první výdech proveďte ústy do dlaně. V dlani si představte zrcátko, které při výdechu zamlžíte. Můžete vnímat sevření hlasivek a slyšet tiché a jemné „há“, kterým vypustíte vzduch z celých plic. Přes tichou hlásku „sá“ příjměte nosními dírkami vzduch zpět do plic. Můžete zkusit několikrát výdech pusou, při pocitu jistoty ústa již zavřete a dýchejte pouze nosem. Začněte u několika nádechů a výdechů a postupně zapojujte dále do svojí praxe od jednodušších ásan až k těm nejsložitějším.

Na začátku nebylo nic a z nicoty se ozval zvuk. Tento originální zvuk se nazývá Spanda. Vibrace tohoto prvního zvuku rozdělila nicotu na dvě protichůdné síly. Jako plus a mínus, které společně zase nic nedávají. Celý vesmír existuje v poli vytvořeném těmito protichůdnými silami, ve vibraci tohoto původního zvuku. Pokud zvuk ztichne, vesmír se znovu rozpadne v nicotu. Jak je popsáno v Tantře. Celý vesmír je dočasným tancem mezi dvěma protichůdnými silami, vzestupnou energií (Prána) a sestupnou energií (Apána), nádechem a výdechem, mužským a ženským, světlým a tmavým, tvrdým a měkkým, pozitivním a negativním, sluncem a měsícem, ničením a zpracování – Uddiyana Bandha a Mula Bandha. Cvičení Ashtanga jógy symbolizuje tanec protikladů, které svět tvoří. S každým nádechem se snažíte pohybovat vzhůru, expandovat. S každým výdechem se zakořeníte pevně v zemi a získáte rovnováhu.

Ve středu na lekci Mysore se na Vás těší Edita.

NAMASTE