kakaová ceremonie
s natálií

otevřete své srdce a obnovte svoji rovnováhu

Co je kakaová ceremonie?
 
Kakaová ceremonie nemá sice přesný postup, ale některé základní prvky se v různých variacích opakují. Ceremonie prováděné mimo Střední Ameriku se přirozeně vyvíjí a adaptují se na jazyk současné spirituality. Moderní kakaová ceremonie není spojena s konkrétní vírou či náboženstvím. Je to spirituální zkušenost, zahrnující naše tělo, mysl, srdce a vše, co nás přesahuje, ať už to nazýváme Bůh, příroda, Universum … to velké neznámo, které nás tolik přitahuje. Ceremonie může být pomyslnou vstupní branou k naší intuici, srdci, vizím, propojení a vedení. Může být prováděná samostatně a nebo v propojení s dalšími seberozvojovými cestami: s jógou, spontánním tancem, dechovými technikami nebo zpíváním a prací s hlasem. Pestrost podob, které kakaová ceremonie v poslední době má, je podle nás důkazem síly jejího odkazu.
 
Kakao je už mnoho let považováno za medicínu, která má schopnost zvýšit vibraci našich buněk. Rozpouští to, co už nám neslouží a pomáhá nám posílit vlastní potenciál ke splnění přání.

Provedu Vás kakaovou ceremonií se záměrem a meditací, kde si odpočineme a strávíme společný čas nad šálkem tohoto božského nápoje.
 
Moc se na Vás těším.
Natálie
BFX00693

natálie

Věřím, že k nám vše přijde v tu správnou chvíli, kdy jsme připraveni se posunout dále. Již rok se díky této cestě stravuji vegetariánsky a půl roku vegansky. Jóga mě přivedla na správnou cestu, kde mohu díky každému hlubokému nádechu cítít svou mysl a srdce otevřenější a tělo uvolněnější. Tento pocit bych chtěla předat dál Vám všem.