kurz učitele Jógy

STAŇTE SE LEKTOREM, KTERÝ ŠÍŘÍ SVĚTLO, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
A  ZDRAVÝ POHYB. PŘIPOJTE SE K NÁM

Rádi se s Vámi podělíme o naše více než 20 leté zkušenosti s jógou. Staňte se instruktorem jógy právě s námi, pomůžeme Vám zažít jógu i z té duchovní stránky. Vzdělávací program je akreditován MŠMT ČR.

Sebeláska, jedna z nejtěžších věcí. Skrze jógu se Vám to může podařit.
…zažijte sami sebe…
…pojďte s námi být teď a tady…
 

Co můžete očekávat v tomto kurzu Instruktor jógy?

Cílem kurzu Instruktor jógy 200h je propojit odborné znalosti z oblasti anatomie a fyziologie se základy jógy, zdravé stravy, speciálními dechovými a relaxačními technikami, čímž dochází k ovlivnění těla na úrovni fyzické i psychické.

Instruktor jógy pomáhá ve zkvalitňování životního stylu, boji proti stresu, předavá klid a mír a hlavně šíří světlo a lásku.

Kurz poskytuje poznatky a dovednosti z oblasti tradiční jógy (hathajógy) a dalších současných směrů. Učí studenty základy jógy, její historii a filosofii. Je rozdělen do 10 víkendů, v rámci kterých si osvojíte veškeré znalosti a dovednosti v oblastech jógy, asistence a bezpečného navádění do pozic. Součástí kurzu je asistence při běžných hodinách jógy v našem studiu, kde budete moci nahlédnout do lekcí různých lektorů a nechat se tak inspirovat do své praxe. 

Kurz instruktor jógy 200h je rozdělen na 140 hodin praktické výuky a 60 hodin teorie. Kurz zakončíte závěrečnými zkouškami a získáte osvědčení o rekvalifikaci, které Vám umožní stát se lektorem jógy.

CO NABÍZÍME?

• ZKUŠENOSTI
Během kurzu se setkáte se zkušenými lektory.

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Kurz probíhá v menší skupině, abychom mohli vnímat potřeby každého účastníka.

• TEORIE V PRAXI
Každý účastník má možnost své znalosti z kurzu prakticky vyzkoušet u nás ve studiu za dozoru našich lektorů.

• SETKÁNÍ S JÓGOU
V rámci kurzu zkusíte spoustu různých stylů, abyste sami zjistili, jakou cestou se máte dát.

• ZNALOSTI
Nachystaná jsou pro Vás skripta anatomie, fyziologie, tradiční čínské medicíny – meridiány, Ajurvéda, výživy a hlavně JÓGY.

Edita Michalčáková

Petra Bzirská

Michaela Kardová

Renáta Jamborová Nováková

Co vám kurz Učitel jógy přinese?

•   získáte certifikát o absolvování + kurz je akreditován MŠMT ČR
•   obdržíte osvědčení opravňující k vydání živnostenského listu

•   získáte návod na krásný, dlouhý život a zjístíte, že je to teprve začátek
•   vyzkoušíte si různé styly jógy, abyste si našli ten, který Vám bude vyhovovat 
   ukážeme si přes 60 ásan a řekneme si jejich kontraindikace, benefity a jak je modifikovat
•   budete umět sestavit lekci, tak aby byla kreativní, zábavná a hlavně učinná
   naučíme Vás, jak asistovat v ásanách, tak aby to bylo přínosné a bezpečné
  nahlédnete do tradiční čínské medicíny, ajurvédy a jejich propojení s jógou

•   seznámíme Vás se systémem Reiki a naučíme, jak využívat různé léčivé techniky 

• anatomie  8 hodin + samostudium
• fyziologie a principy zdravého pohybu – 20 hodin + samostudium
• traumatologie a první pomoc – 4 hodiny + samostudium
• základy stravování, zdravá výživa – 4 hodin
• psychologie + pedagogika – 4 hodin
• právní minimum, bezpečnost práce – 4 hodin
• teorie historie jógy – 16hod
• praxe  140 hodin

10 víkendů celkem 200h, 11. víkend zkoušky

 

Pátek 15 -20 hod

Sobota 10 – 19 hod (60min pauza na oběd)

Neděle 10 – 15:30 hod (60min pauza na oběd)

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Věk minimálně 18 let

Pravidelná praxe ásan

Praktická část

Jógové ásany

Anatomie a fyziologie pohybového systému – funkční testy, palpace
Základy vývojové kineziologie v praxi
Jógová terapie
Jak sestavit lekci

Pozdravy slunci A, B 
Rišikešská sestava
Jógové sestavy, průpravná cvičení, spinální cvičení
Vinyasa jóga, Power jóga, Asthanga jóga, Těhotenská jóga
Pránájáma a dechové techniky
Benefity a kontraindikace jednotlivých pozic
 Relaxační a koncentrační techniky
 Dhárana- Meditace, meditační techniky
Čakry a energetický systém
Čakrová jóga a šamanské meditace
Zpěv manter s tibetskými mísami
Úvod do léčebného systému Reiki (seznamení s energií, možnost zasvěcení – není v ceně kurzu!)
Jóga praxe + asistence v pozicích

Teoretická část
 

Anatomie a fyziologie pohybového systému – teorie
Vývojová kineziologie
Nervová soustava a řízení pohybu
Anatomie a fyziologie vybraných pozic
 Historie jógy
Filozofie jógy a Patandžáliho osmidílná stezka jógy
Jama, Nijama, Ásany – pozice, Prátjáhára – ovládání smyslů, Relaxace, Dhárana – koncentrace, Dhjána – meditace, Samádhi – splynutí, Mantry, Mudry- jóga prstů, Bandhy – energetické zámky
Očistné jógové techniky
Zdravá strava, základy stravování
Meridiány a orgánová sestava dle tradiční čínské medicíny 
Ajurvéda a vliv na tělo i mysl
Tatvické hodiny
Právní minimum
Bezpečnost práce
Psychologie
První pomoc
Osobnost lektora jógy

PODMÍNKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

minimálně 80 % účast na výuce (všeobecná a odborná část)
30 hospitačních hodin (účast na vybraných jógových lekcích vpotvrzená instruktorem  (hospitační list nutno odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
závěrečný písemný test (anatomie, fyziologie, první pomoc ,historie, filosofie, teorie jógy)
závěrečná praktická zkouška  (vybrané pozice z jógy předvést a umět popsat + její benefity a kontraindikace)
natočení videozáznamu vlastního vedení lekce hathajogy nebo power yogy na fleshce(odevzdat 4 týdny před závěrečnou zkouškou, která proběhne v rámci posledního školícího víkendu)
seminární práce na jedno ze zadaných témat v rozsahu 10 normostran (odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
v případě nesplnění jakékoliv součásti závěrečné zkoušky je možno za poplatek konat opravnou zkoušku, a to nejvýše jednou a nejpozději do 90 dnů od řádného termínu zkoušky

 

PROFIL ABSOLVENTA

zná základy jógy, její historii a filosofii
orientuje se v různorodosti stylů jógy a dokáže vysvětlit jejich specifika
umí uvést a charakterizovat zásady stavby lekce jógy
je obeznámen se zásadami zdravého pohybu dle vývojové kineziologie v kombinaci s jógovým pohybem
je schopen sestavit vhodný cvičební program pro skupinovou i individuální lekci jógy
je schopen vysvětlit, předvést a správně pojmenovat jógové pozice (česky i v sanskrtu)
je schopen předvést a popsat nejčastější chybná provedení základních pozic využívaných v józe
je schopen popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, relaxace
dokáže modifikovat obtížnost lekce (i jednotlivé pozice) dle úrovně účastníků s možností využití pomůcek
orientuje se v systému jógy pro specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, senioři)
současně inspiruje lidi v rozvíjení a zkvalitňování zdravého životního stylu ovlivněného pravidelným cvičením jógy
orientuje se v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
ovládá poskytování první pomoc při lekcích skupinového cvičení
dodržuje zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

KDY
Termín kurzu: 
29.-31. 10.
19.-21. 11.
17.-19. 12.
14.-16. 1.
11.-13. 2.
11.-13. 3.
8.-10. 4.
6.-8. 5.
3.-5. 6.
1.- 3. 7.
Zkoušky 5.-7. 8.

KDE
Místo konání kurzu: Mystery yoga, Na Poříčí 25, Praha 1

CENA
Cena kurzu: 18 990,- Kč
Rezervační záloha: 6 500,- Kč (splatná do 7 dnů od rezervace kurzu), 12 490,- nutné doplatit 14 dní před začátkem kurzu
Na tento kurz není možné uplatnit žádné benefity, šeky, poukázky

Po závěrečných zkouškách, které určitě zvládnete, budete-li v hodinách dávat pozor, obdržíte certifikát o absolvování tréninku a osvědčení, které opravňuje k vydání živnostenského listu