kurz učitele Jógy

STAŇTE SE LEKTOREM, KTERÝ ŠÍŘÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
A ZÁSADY ZDRAVÉHO POHYBU. PŘIPOJTE SE K NÁM

Rádi se s Vámi podělíme o naše více než 20 leté zkušenosti s jógou. Staňte se instruktorem jógy právě s námi, pomůžeme Vám zažít jógu. Vzdělávací program je akreditován MŠMT ČR. 

Chcete zjistit a zažít jógu?
Chcete poznat sami sebe prostřednictvím jógy?
Chcete prostě „být“?

101806854_346410822995524_5196881162252845056_n

Edita Michalčáková

86857592_1423920564446276_1297418347771592704_n

Petra Bzirská

frIiv

Tereza Karásková

Praktická výuka je rozdělena do 10 hlavních bloků (víkendů) tak, abychom vás připravili být plnohodnotným a uceleným instruktorem jógy, dle uznávaných standardů jógy. 

V tomto 200hodinovém tréninku spolu projdeme principy, díky kterým budou vaše lekce inspirací a výjimečným zážitkem, podíváme se na jógovou filozofii a zdroje, ze kterých čerpat, abyste ji dokázali předávat srozumitelně a zábavně, ale především se budeme soustředit na praxi, abyste všechny nové znalosti mohli ihned aplikovat do svých vlastních lekcí. Stejně tak si osvojíte jasné a bezpečné navádění do/z jednotlivých pozic při vedení lekcí a získáte povědomí o sestavování a hlavních pilířích příjemné lekce jógy. Během kurzu načerpáte kvalitní teoretický základ a předáme vám maximum praktických zkušeností tak, abychom vás připravili na vedení lekcí pro všechny úrovně pokročilosti, věku i zdravotní kondice. Nedílnou součástí bude také anatomiefyziologieprvní pomoc a psychologie.

Celý kurz Instruktor jógy 200h je připraven formou 140 hodin praktické výuky a 60 hodin teoretické části.  Po absolvování získáte osvědčení o rekvalifikaci, které vám umožní stát se jedním z nás.

CO NABÍZÍME?

• ZKUŠENOSTI
Během kurzu se setkáte se zkušenými lektory.

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Kurz probíhá v menší skupině, abychom mohli vnímat potřeby každého účastníka.

• TEORIE V PRAXI
Každý účastník má možnost své znalosti z kurzu prakticky vyzkoušet u nás ve studiu za dozoru našich lektorů.

• SETKÁNÍ S JÓGOU
V rámci kurzu zkusíte spoustu různých stylů, abyste sami zjistili, jakou cestou se máte dát.

• ZNALOSTI
Nachystaná jsou pro Vás skripta anatomie, fyziologie, tradiční čínské medicíny – meridiány, Ajurvéda, výživy a hlavně JÓGY.

Instruktor jógy – Hlavní náplň kurzu

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy 200hod je spojit znalosti z oblastí anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, výživy a hygieny se základy jógy, speciálními dechovými a relaxačními technikami a základy zdravého pohybu, čímž dochází k ovlivnění těla na úrovni fyzické i psychické. Instruktor jógy pomáhá bojovat proti civilizačním onemocněním, jako jsou bolesti zad, obezita, vysoký krevní tlak a další. Jeho posláním je zkvalitňování životního stylu a preventivně působit proti nadměrnému množství stresu.

Kurz poskytuje poznatky a dovednosti z oblasti tradiční jógy (hathajógy) a dalších současných směrů. Učí studenty základy jógy, její historii a filosofii.

Student zná zásady zdravého pohybu vycházejícího z vývojové kineziologie v kombinaci s jógovým pohybem.

Vzhledem k častým zdravotním omezením dnešní populace se studenti učí pracovat s jednotlivými pozicemi tak, aby je dokázali modifikovat a přizpůsobit svým klientům na skupinových či individuálních lekcích. Do výuky jsou začleněny také jógové pomůcky.

Co vám kurz Učitel jógy přinese?

•   Obdržíte certifikát o absolvování tréninku + kurz je akreditován MŠMT ČR
•   Obdržíte osvědčení opravňující k vydání živnostenského listu
•   Získáte nezbytné základy, ať už se rozhodnete vést lekce v jakémkoliv jógovém stylu
   Zjistíte, co je třeba pro efektivní vedení skupiny, ale i jednotlivců
•   Naučíte se, jak komunikovat s různými typy osobností a budete vědět, jak lekce přizpůsobit začátečníkovi a jak pokročilému
   Ukážeme si přes 60 ásan a řekneme si, jaké mají účinky a co při jejich provádění pohlídat
•   Vysvětlíme si pravidla pro stavbu lekcí a sestavení sérií ásan
   Budete umět bez ostychu asistovat v ásanách
   Získáte jistotu při vedení lekcí
•   Budete vědět, jak vnést do svých lekcí pohodu a lehkost

Zkrátka, získáte vše pro to, abyste dokázali vést lekce suveréně a tak, aby se k vám lidé rádi vraceli.

PROGRAM JEDNOTLIVÝCH VÍKENDŮ

Jednotlivé víkendy jsme společně sestavily tak, aby na sebe přirozeně navazovaly, abyste byli schopni nasávat a následně zpracovat všechny nové načerpané informace. Ale také abyste si vše teoretické mohli prakticky vyzkoušet a zúročit ve své praxi. To celé jsme provázali s „Pracovním sešitem“, který vás provede krok za krokem ke zdárnému konci kurzu. Zároveň ale bude vaším pomocníkem při všech nových otázkách i v budoucnu při lektorské praxi. Co vás tedy čeká v 10 týdenním kurzu pro instruktory jógy?

• anatomie  8 hodin + samostudium
• fyziologie a principy zdravého pohybu – 20 hodin + samostudium
• traumatologie a první pomoc – 4 hodiny + samostudium
• základy stravování, zdravá výživa – 4 hodin
• psychologie + pedagogika – 4 hodin
• právní minimum, bezpečnost práce – 4 hodin
• teorie historie jógy – 16hod
• praxe  140 hodin

10 víkendů celkem 200h RYT, 11. víkend zkoušky

 

Pátek 15 -20 hod

Sobota 10 – 19 hod (60min pauza na oběd)

Neděle 10 – 15:30 hod (60min pauza na oběd)

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Věk minimálně 18 let

Pravidelná praxe ásan

1. víkend

Jóga – ásany
Anatomie a fyziologie pohybového systému – teorie, funkční testy, palpace
Základy vývojové kineziologie v praxi
Nervová soustava s důrazem na řízení pohybu 

2. víkend

Jóga – asány
Klinické obrazy v józe
Anatomie a fyziologie vybraných soustav
Práce s pohybovými vzorci – jógová terapie
První pomoc

3. víkend
Co je jóga? Vznik a historie
Úvod do filozofie jógy a Patandžáliho jóga sútry
Základy sestavování lekcí / jak a kdy je cvičit jógy 

4. víkend
Hygiena a hlavní zásady
Očistné jógové techniky
Rišikéšský pozdrav Slunci / proč praktikovat ráno
Jak sestavit lekci klasické Hatha jógy

5. víkend
Pozdravy slunci poctivě A, B
Jógové pozice/ásany, Jógové sestavy, Průpravná cvičení, Spinální cvičení
Práce s dechem

6. víkend
Zdravá strava, základy stravování
Vinyasa jóga, Power jóga, Asthanga jógaJóga 50+, Těhotenská jóga

7. víkend
Pránájáma, Základní dechové techniky
Skupiny ásan a průpravných cviků, jejich benefity a kontraindikace v rámci klasické lekce Hatha jógy 

8. víkend
Meridiány a orgánová sestava dle tradiční čínské medicíny 
Ajurvéda a vliv na tělo i mysl
Strava podle ajurvédy 

9. víkend
Vnější / Vnitřní jóga – Prátjahára, Relaxační a koncentrační techniky
Vyšší jóga – Dhárana, Meditace, meditační techniky
Čakry a energetický systém

10. víkend
Jóga praxe + asistence v pozicích
Právní minimum, bezpečnost práce, psychologie, první pomoc
Osobnost lektora jógy

11. víkend
Zkoušky

Podmínky závěrečných zkoušek

minimálně 80 % účast na výuce (všeobecná a odborná část)
30 hospitačních hodin (účast na vybraných jógových lekcích vpotvrzená instruktorem  (hospitační list nutno odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
závěrečný písemný test (anatomie, fyziologie, první pomoc ,historie, filosofie, teorie jógy)
závěrečná praktická zkouška  (vybrané pozice z jógy předvést a umět popsat + její benefity a kontraindikace)
natočení videozáznamu vlastního vedení lekce hathajogy nebo power yogy na fleshce(odevzdat 4 týdny před závěrečnou zkouškou, která proběhne v rámci posledního školícího víkendu)
seminární práce na jedno ze zadaných témat v rozsahu 10 normostran (odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
v případě nesplnění jakékoliv součásti závěrečné zkoušky je možno za poplatek konat opravnou zkoušku, a to nejvýše jednou a nejpozději do 90 dnů od řádného termínu zkoušky

 

Profil absolventa

zná základy jógy, její historii a filosofii
orientuje se v různorodosti stylů jógy a dokáže vysvětlit jejich specifika
umí uvést a charakterizovat zásady stavby lekce jógy
je obeznámen se zásadami zdravého pohybu dle vývojové kineziologie v kombinaci s jógovým pohybem
je schopen sestavit vhodný cvičební program pro skupinovou i individuální lekci jógy
je schopen vysvětlit, předvést a správně pojmenovat jógové pozice (česky i v sanskrtu)
je schopen předvést a popsat nejčastější chybná provedení základních pozic využívaných v józe
je schopen popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, relaxace
dokáže modifikovat obtížnost lekce (i jednotlivé pozice) dle úrovně účastníků s možností využití pomůcek
orientuje se v systému jógy pro specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, senioři)
současně inspiruje lidi v rozvíjení a zkvalitňování zdravého životního stylu ovlivněného pravidelným cvičením jógy
orientuje se v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
ovládá poskytování první pomoc při lekcích skupinového cvičení
dodržuje zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

KDE
Mystery yoga, Na Poříčí 25, Praha 1

CENA
Cena: 18 990,- Kč
Rezervační záloha: 6 500,- Kč (splatná do 7 dnů od rezervace kurzu), 12 490,- nutné doplatit 14 dní před začátkem kurzu.
Na tento kurz není možné uplatnit žádné benefity nebo šeky/poukázky

Po závěrečných zkouškách, které určitě zvládnete, budete-li v hodinách dávat pozor  obdržíte certifikát o absolvování tréninku a osvědčení, které opravňuje k vydání živnostenského listu