Tereza Karásková

frIiv

Vzhledem k mnohým anatomickým a biomechanickým zákonitostem fungování lidského těla mě studium fyzioterapie nasměřovalo k józe, která svojí různorodostí může nabídnout zdravý pohyb v podstatě každému. Na první pohled tyto dva odlišné směry často zastávají podobná východiska a liší se často pouze používanou terminologie. Poslední dobou mě těší otevření dveří fyzioterapeutického světa vybraným jógovým technikám. Mnohé aspekty jógy již byly prozkoumány z pohledu fyziologie, biomechaniky či neurologie a dají se tak zařadit do EBM (Evidence Based Medicine). Prozkoumaná data nám tak dávají jasné důkazy o pozitivním působení jógové praxe na mnohé úrovně lidského těla a postupně se začíná dařit pojmenovávat i jednotlivosti těch méně uchopitelných, nehmotných aspektů. Jednou z těch základních otázek, ovlivnění frontálního laloku praxí jógy a meditací se zabývám v rámci doktorského studia na 3. Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy.

Základním cílem anatomické části MŠMT kurzu bude pochopení základních pravidel fungování pohybového aparátu lidského těla a jejich aplikace do rozmanitého světa jóga, se všemi přítomnými pozitivy i bludy. Pochopení základních pravidel biomechaniky pohybového aparátu Vám umožní kriticky rozeznat tak často kolující nepravdy a rozlišit mezi kvalitními internetovými a knižními zdroji.

Ve vlastní praxi vycházím ze zkušeností s jógou, fyzioterapií a feldenkraisem. Podoba osobní praxe se za oněch 10 let mnohokrát proměnila v rámci jógových škol i podílu fyzické a duševní praxe.