Zpěv manter
se sendy

zaposlouchejte se do svého
hlubšího já

Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu, jehož použití a účinek byl popsán již ve starých indických Védách a po tisíce let byl předáván od mistra k mistru. Nejen mystikové Východu znali účinky používání manter, ale také prastaré nauky Egypta, Tibetu, rané křesťanství, náboženství islámu i další se zmiňují o vibracích zvuku a jeho tvořivé síle. Hinduistická tradice učí, že všechny znaky světa vzešly z posvátné slabiky ÓM (AUM), která je nejmocnější mantrou, prvotní vibrací vesmíru, vesmírným motorem. Tato slabika je téměř vždy součástí všech ostatních manter.
 
V Tibetu a v Indii se mantry dodnes používají k různým účelům. Slouží jako bhaktické modlitby k uctívání a odevzdání se Bohu, jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocem, léčí, očišťují a nabíjejí nemocná místa. Pomáhají také dosáhnout konkrétních cílů nesobeckým způsobem, ztišují mysl, uklidňují emoce, vitalizují tělo, přinášejí klid a mír a radost do našeho srdce.
 
Proto se nyní stávají živým mostem mezi Východem a Západem a přinášejí západnímu člověku pomoc k soustředění mysli, k uvolnění, k tanci i možnost nalézt sebe sama. Mantry mohou podpořit konání těžkých úkolů či pomoci dobře meditovat. Jsou nástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám a vibračním obalem chrání před negacemi ve velkých městech, kde jsou lidé těsně auricky propojeni. Co zní v mantře, to je, je to zde a děje se to.
 

Sendy

Sandru uchvátila jóga a duševní rozvoj pro samotnou cestu, na které se člověk sám neustále rozvíjí a obohacuje o rozrůstající se nové informace.

Ona sama se na svojí cestě stále a s radostí učí něčemu novému.