Zpěv manter
se sendy

zaposlouchejte se do svého
hlubšího já

Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu, jehož použití a účinek byl popsán již ve starých indických Védách a po tisíce let byl předáván od mistra k mistru. Nejen mystikové Východu znali účinky používání manter, ale také prastaré nauky Egypta, Tibetu, rané křesťanství, náboženství islámu i další se zmiňují o vibracích zvuku a jeho tvořivé síle. Hinduistická tradice učí, že všechny znaky světa vzešly z posvátné slabiky ÓM (AUM), která je nejmocnější mantrou, prvotní vibrací vesmíru, vesmírným motorem. Tato slabika je téměř vždy součástí všech ostatních manter.
 
V Tibetu a v Indii se mantry dodnes používají k různým účelům. Slouží jako bhaktické modlitby k uctívání a odevzdání se Bohu, jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocem, léčí, očišťují a nabíjejí nemocná místa. Pomáhají také dosáhnout konkrétních cílů nesobeckým způsobem, ztišují mysl, uklidňují emoce, vitalizují tělo, přinášejí klid a mír a radost do našeho srdce.
 
Proto se nyní stávají živým mostem mezi Východem a Západem a přinášejí západnímu člověku pomoc k soustředění mysli, k uvolnění, k tanci i možnost nalézt sebe sama. Mantry mohou podpořit konání těžkých úkolů či pomoci dobře meditovat. Jsou nástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám a vibračním obalem chrání před negacemi ve velkých městech, kde jsou lidé těsně auricky propojeni. Co zní v mantře, to je, je to zde a děje se to.
 

Sendy

Sandru uchvátila jóga a duševní rozvoj pro samotnou cestu, na které se člověk sám neustále rozvíjí a obohacuje o rozrůstající se nové informace.

Před dvěma lety navštívila krásné centrum muzikoterapie, kam si přišla zazpivat se zcela neznámými lidmi. Tenkrát si ani nepomyslela, kolik by jí sdílená energie mohla nabídnout. Citíla se uvolnění a nabitě. Tuto zkušenost chce sama dále předávat. Na viděnou v Mystery.