Michaela

BFX01200

Život vnímám jako nádherný proces učení se, je to pro mě cesta poznávání, experimentování a odhalování nekonečných vrstev naší vlastní existence. 

Oblastí lidského zdraví se na profesionální úrovni zabývám necelých 10 let. Zprvu to bylo fitness a masáže, později jsem se rozhodla své znalosti prohloubit studiem fyzioterapie. V posledních letech se mého srdce dotkla také jóga, kterou na terapeutickém poli často zařazuji.

V roli terapeutky ráda volím celostní přístupy s ohledem na individualitu každého jedince. Práce s naším tělem je pro mě umění, učím se být stále lepším pozorovatelem, hledat cesty, které vedou k dlouhodobému výsledku a pozitivní změně. S oblibou kombinuji západní i východní přístupy, je pro mě důležité nejen vědět co by měl klient dělat, ale také to, že vnímá své tělo a chápe proč děláme určité kroky, je to vzájemná spolupráce. 

Nejvíce využívám principů vývojové kineziologie, jógové terapie a přístupu Clary Lewitové. Zajímá mě také psychosomatika a širší kontexty. Mnohé čerpám i ze své osobní jógové praxe.